Highlight Holland

Studiemiddag
27 september 2017Nu aanmelden


nodigt u uit voor de studiemiddag Sleutels voor wijsheid op 27 september 2017 te Ridderkerk.

Hoe kunnen we de volgende generatie wijsheid voor het leven meegeven in Christus?

Wij organiseren speciaal voor u die werkzaam bent in het onderwijs en de kinderopvang een studiemiddag Sleutels voor Wijsheid. Heeft u het verlangen om de christelijke waarden en normen aan kinderen mee te geven op een manier dat ze niet alleen succesvol zullen zijn in toekomstig werk, maar dat zij ook als stevige gelovige volwassenen verschil uitmaken in de toekomstige samenleving? Dan is deze studiemiddag echt voor u! Tijdens deze studiemiddag willen wij u inspireren, aanmoedigen en handvatten bieden hoe u geloof in de praktijk van de les aan de kinderen kunt meegeven. Ons aanbod op deze studiedag is gebaseerd op het levenswerk van David Freeman. U maakt kennis met het rijke christelijke gedachtengoed dat hij met zijn team in de loop der jaren in Engeland heeft ontwikkeld en waarmee op diverse scholen wereldwijd kinderen worden toegerust voor het leven. Het gaat daarbij niet alleen om kennisoverdracht, ook karaktervorming is een essentieel onderdeel van de benadering. Het onderwijs vanuit Christus is levendig.

Ook als u net aan het begin staat van uw loopbaan, of student bent is het zeer de moeite waard om aanwezig te zijn om uw persoonlijke visie te ontwikkelen voor uw toekomstige baan. Wij verlangen bij te dragen aan een opbloei van de C in het onderwijs en de kinderopvang in Nederland (Christus centraal). En dat gelovige christelijke leraren en pedagogisch medewerkers hun professie vanuit hun passie kunnen uitvoeren. Wij zijn enthousiast en hopen u te ontmoeten. Bent u ook enthousiast, wilt u dan anderen attent maken op deze studiemiddag?

Programma

Woensdag 27 september
start 13.30-17.30 uur
  • Ontwikkelen van Wijsheid in het curriculum
  • In de voetsporen van Jezus, Meester Leraar

In “Ontwikkelen van wijsheid in het curriculum” bieden we handvatten hoe u ieder vak kunt benaderen vanuit de principes vanuit Gods’ Woord. Voor de kinderopvang gewerkt met thema’s. Ook daarin kan het ook worden toegepast.

In het thema “In de voetsporen van Jezus, Meester-Leraar” onderzoeken we diverse elementen uit het onderwijs van Jezus als Rabbi aan zijn leerlingen. We stellen onszelf de vraag hoe wij zijn navolgers worden in Zijn manier van onderwijzen.

Wie zijn wij

David Freeman
Sandra Vijber
Ineke Linssen
Sandra van den Ouden

David Freeman is oprichter van de Kingschools in Engeland en eigenaar van Highlight. ”Wijsheid is niet zomaar een sleutel. Het is, zoals ik geloof, het ware doel van onderwijzen.”

Sandra Vijber is eigenaar en bestuurder van Bloei! training en advies en Hadassa kinderdagverblijf in Ridderkerk. “Als pedagoge vind ik het belangrijk dat Christus centraal staat in wat we de kinderen aanbieden. Het is een verrijking om van David te leren hoe dit in het curriculum kan worden opgenomen. Wij passen dit ook toe voor de jongste kinderen van de voorschoolse opvang.”

Ineke Linssen heeft 25 jaar aan de leiding gestaan van christelijke kinderopvang Bambino in Dordrecht en vele teams van pedagogisch medewerkers gecoacht in de uitvoering van het werk. “Het maakt mij steeds opnieuw intens dankbaar om te zien dat geloof verschil maakt in kinderlevens. Dit geeft medewerkers een enorme vervulling van hun werk. Want zorgen voor kinderen en hen onderwijzen is meer dan werk, het is een missie. Het onderwijs van David geeft vele Aha!-momenten. Het klopt en maakt je enthousiast om ermee aan de slag te gaan.”

Sandra van den Ouden:
Ervaren groepsleerkracht basisonderwijs en nu vakspecialist drama. "Kinderen zijn ontvankelijk voor de dingen van God. Ik voel me altijd bevoorrecht als ik mee mag bouwen aan hun geestelijke groei en daarmee ook aan de ontwikkeling van hun identiteit. Het onderwijs van David Freeman is voor mij, als leerkracht, een enorme inspiratie."

Aanmelden

Voor wie:
Onderwijzers, pedagogisch medewerkers, homeschoolers, locatiehoofden, studenten SPW, SPH, PABO, managers, directeuren en bestuurders.

Wilt u geïnteresseerden in uw omgeving attent maken op deze studiemiddag?

Kosten:
€75,- euro all-in.
Voor studenten €50 euro.

Nu aanmelden
(ook als u vragen heeft)