Privacybeleid

Privacybeleid Bloei!

Bij Bloei! zetten we ons in voor de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid staat omschreven hoe wij omgaan met het verwerken van persoonsgegevens en welke opties u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit privacybeleid ziet op de verwerking van persoonsgegevens bij Bloei!, een Nederlandse [bedrijfsvorm] in eigendom van en beheerd door Bloei!, gevestigd te Brucknerstraat 23b, 2983 VA Ridderkerk, Nederland.

Indien u een verzoek heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens of als u overige vragen heeft, neem dan contact op met ons via info@bloeita.nl.

Indien u bezwaar heeft met de verwerking van uw persoonsgegevens volgens dit privacybeleid, dient u direct te stoppen met het gebruik van onze website en onze diensten.

Definities

Met het gebruik van ‘ons’, ‘wij’, ‘onze’ en/of ‘Bloei!’ in dit privacybeleid wordt ‘Bloei!’ bedoeld.–  Met het gebruik van ‘u’, ‘uw’ en/of ‘gebruiker’ worden gebruikers van onze website en diensten bedoeld.–  Onder ‘diensten’ worden alle diensten verstaan die door ons worden aangeboden.–  Onder ‘website’ wordt zowel de website met de URL https://bloeita.nl bedoeld als elke andere website en sociale mediapagina’s die worden beheerd door ons. Met ‘onze website’ wordt verwezen naar de website met de URL https://bloeita.nl.

Toepassing privacybeleid

Het privacybeleid is van toepassing op de verzameling en verwerking van persoonsgegevens via de website en via onze diensten, zoals sessies. Door gebruik te maken van de website en door deelname aan sessies geeft u aan dat u kennis heeft genomen van het privacybeleid en dat u hiermee akkoord gaat.

Dit privacybeleid is bovendien onderworpen aan onze algemene voorwaarden.

Aanpassingen aan het privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid op elk moment geheel of ten dele aanpassen, uitbreiden, opschorten of verwijderen. Dergelijke wijzigingen, opschortingen of verwijderingen worden dertig (30) kalenderdagen na publicatie hiervan op de website en/of het versturen van een e-mail hierover aan geregistreerde gebruikers van kracht. Uw toegang tot de website en/of uw afname van onze diensten, na wijziging, toevoeging of verwijdering van het privacybeleid, wordt beschouwd als uw acceptatie van de wijziging, toevoeging of verwijdering.

De informatie die we verwerken

We verzamelen en verwerken zowel persoonsgegevens als overige gegevens van u. Vaak kiest u welke informatie u ons wilt verstrekken, maar soms hebben we bepaalde informatie nodig om onze diensten te leveren. Concreet verzamelen we het volgende:

Opname aanneming: voornaam, achternaam, adresgegevens, e-mailadres, (visuele) gegevens van de locatie van de uitvoering van de aannemingsovereenkomst/ diensten[RV1] .

Financiële informatie

We verzamelen of bewaren geen persoonlijke financiële informatie naast een factuuradres voor factureringsdoeleinden.

Geautomatiseerde informatieverwerking

Bloei! ontvangt en registreert automatisch informatie via Rank Math en Google Analytics van uw browser of mobiele apparaat wanneer u de website bezoekt, zoals uw geanonimiseerde IP-adres en gegevens over welke pagina’s die u bezoekt. Deze informatie wordt gebruikt om te analyseren en te begrijpen hoe de diensten voor onze gebruikers functioneren. Zie https://wp-statistics.com/privacy-and-policy/ voor meer informatie over onze analyseprovider en het privacybeleid daarvan.

Grondslag voor de verwerking

We verwerken uw persoonsgegevens om u als gebruiker te kunnen registreren en u onze diensten aan te bieden, hiertoe hebben wij een gerechtvaardigd belang en dit noodzakelijk is om een aannemingsovereenkomst met u aan te gaan.

Bij de aanvaarding van de offerte aanvaardt u tevens de verwerking van de noodzakelijke persoonsgegevens om de aannemingsovereenkomst zorgvuldig te kunnen uitvoeren.

Gebruik van uw persoonsgegevens en uw voorkeuren

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om uw verzoek voor tot een opname voor een offerte te verwerken; om de diensten te leveren; om klantenservicebeheer te bieden en te verbeteren; om uw gebruikerservaring te personaliseren; om via e-mail of telefoon contact op te nemen met gebruikers; om te reageren op vragen en/of andere verzoeken; om registratie voor en gebruik van onze diensten te vergemakkelijken; en voor enig ander legitiem belang of zakelijk doel dat we kunnen hebben.

We kunnen uw gepseudonimiseerde of geanonimiseerde informatie gebruiken om verkeersstatistieken voor onze website te maken en om gebruikersstatistieken voor onze diensten te maken.

Informatie delen met derden

Bloei! verkoopt, verhuurt en/of least geen klantenlijsten aan derden.

Gebruik van cookies

We gebruiken cookies op onze website om uw gebruikerservaring te verbeteren en om statistische informatie te verzamelen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst en die informatie opslaan over uw bezoek aan onze website.

U kunt uw browser zo instellen dat deze cookies weigert of u waarschuwt wanneer cookies worden geplaatst. Houd er rekening mee dat sommige delen van onze website mogelijk niet correct werken als cookies zijn uitgeschakeld.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Bloei! beveiligt uw persoonsgegevens tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring door deze te beperken tot alleen beheer door gebruik te maken van encryptie en veilige sockets layer (“SSL”).[RV2] 

We streven ernaar om passende beveiligingsmaatregelen te nemen om te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of wijziging van uw persoonsgegevens. Helaas kan gegevensoverdracht via internet of een draadloos netwerk niet gegarandeerd 100% veilig zijn. Daarom erkennen we dat, hoewel we ernaar streven uw persoonsgegevens te beschermen, (a) er inherent aan internet beveiligings- en privacybeperkingen zijn die buiten onze controle liggen; en (b) beveiliging, integriteit en privacy van alle informatie en gegevens die via deze site tussen u en ons worden uitgewisseld, niet kan worden gegarandeerd. Houd er rekening mee dat niet-gecodeerde communicatie via e-mail niet veilig is. We kunnen dus geen gegevensbeveiliging in e-mailcommunicatie garanderen en raden daarom aan fysieke post te gebruiken voor vertrouwelijke informatie.

Houd er rekening mee dat social media websites waarmee u contact met ons opneemt, beveiligingscontroles kunnen hebben die verschillen van de onze. U wordt geadviseerd om de privacyverklaringen van dergelijke sites met betrekking hiertoe te bekijken.

Internationale gegevensoverdracht

De gegevens op onze website worden in onze beveiligde database opgeslagen. Mocht u desondanks ervoor kiezen om via sociale media contact met ons op te nemen, houd er dan rekening mee dat dergelijke derden gegevens buiten de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (“EER”) kunnen opslaan. Wanneer uw gegevens naar een land buiten de EER worden verplaatst, kunnen andere wetten en regels gelden die uw persoonsgegevens beschermen. De omstandigheden waaronder wetshandhaving toegang heeft tot persoonsgegevens, kunnen bijvoorbeeld van land tot land verschillen. U wordt geadviseerd om de privacy verklaringen van dergelijke websites hierop te controleren voordat u persoonsgegevens verstrekt.

Voor Bloei! geacht wordt persoonsgegevens buiten de EER over te dragen, vertrouwen we afzonderlijk, als alternatief en onafhankelijk op de volgende rechtsgrondslagen om uw informatie over te dragen:

Noodzakelijk voor het uitvoeren van het contract Bloei! biedt een vrijwillig aanbod tot aanneming/ dienst; u kunt kiezen of u de aanneming/diensten wilt gebruiken of niet. Als u echter gebruik wilt maken van onze diensten, dient u akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden waarin de voorwaarden voor de dienstverlening tussen Bloei! en haar klanten is vastgelegd.

Retentie

Bloei! bewaart uw informatie alleen zolang dit nodig is voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven, of zo lang dat nodig om diensten aan u te leveren. Als u niet langer wilt dat Bloei! uw persoonsgegevens gebruikt om de diensten aan u te leveren, kunt u dit doorgeven door contact met ons op te nemen via info@bloeita.nl.

Bloei! bewaart en gebruikt uw informatie voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we verplicht zijn om uw informatie te bewaren om te voldoen aan de toepasselijke belasting-/inkomstenwetten), om geschillen op te lossen, om onze overeenkomsten af te dwingen, en zoals anders beschreven in dit beleid. We bewaren ook logbestanden voor interne analysedoeleinden. Deze logbestanden worden over het algemeen voor een korte periode bewaard, behalve in gevallen waarin ze worden gebruikt voor websiteveiligheid en -beveiliging, om de functionaliteit van de website te verbeteren, of als we wettelijk verplicht zijn om ze voor langere tijd te bewaren.

E-mailcommunicatie

Bloei! kan van tijd tot tijd via e-mail contact met u opnemen met betrekking tot ons aanbod aan diensten, waaronder algemene communicatie en facturering.

Uw rechten

U kunt een aantal rechten inroepen met betrekking tot uw persoonsgegevens die wij verwerken. Sommige rechten zijn alleen van toepassing in bepaalde beperkte gevallen, afhankelijk van uw locatie. Als u uw persoonsgegevens wilt beheren, wijzigen, beperken of verwijderen, kunt u dit doen door contact met ons op te nemen via info@bloeita.nl. Op verzoek verstrekt Bloei! u informatie over de persoonsgegevens die wij van u bewaren. Door ons een e-mail te sturen op info@bloeita.nl. kunt u bepaalde persoonsgegevens die aan uw account gekoppeld zijn, inzien, corrigeren, wijzigen en verwijderen. In bepaalde gevallen waarin we uw informatie verwerken, heeft u mogelijk ook het recht om de manieren waarop we uw persoonsgegevens gebruiken te beperken. In bepaalde omstandigheden heeft u ook het recht om te vragen om verwijdering van uw persoonsgegevens en om een kopie van uw persoonsgegevens in een gemakkelijk toegankelijk formaat te verkrijgen. Als u meer hulp nodig heeft, kunt u contact opnemen Bloei! via een van de onderstaande kanalen onder ‘Contactgegevens’. We zullen uw verzoek binnen een redelijke termijn beantwoorden.

Toestemming intrekken

Wanneer u uw toestemming heeft gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens, heeft u het recht om deze toestemming in te trekken. U kunt ervoor kiezen om uw toestemming voor onze verwerking van uw persoonsgegevens op elk gewenst moment in te trekken door een e-mail te sturen naar info@https://bloeita.nlen om te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, behalve voor informatie die we wettelijk moeten bewaren. Deze verwijdering is permanent en kan niet worden hersteld.

Contactgegevens

Bloei! verwelkomt uw vragen of opmerkingen met betrekking tot dit privacybeleid. Als u van mening bent dat Bloei! zich niet aan dit beleid heeft gehouden, neem dan contact op met Bloei! op via postadres: Brucknerstraat 23b, 2983 VA Ridderkerk.

E-mailadres: info@bloeita.nl

Als u in de EER woont, kunt u ook een klacht indienen bij uw lokale toezichthouder voor gegevensbescherming. Voor Nederland kan een klacht worden ingediend via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap.