Vandaag de dag is wijsheid een woord dat in de vergetelheid is geraakt.

Het lijkt een woord te zijn dat in de 21e eeuw niet meer van toepassing is.

Maar wat is wijsheid? Waarom worden grote wereldleiders er vaak om geprezen?

En waarom is het de meest gezochte eigenschap als we leiders zoeken? Waar vind je wijsheid?

Als ik naar de maatschappij en vooral naar de wereldleiders en wetgeving kijk, valt me één ding op.
Ze zijn vooral op zichzelf gericht en wetgeving wordt vandaaruit steeds meer opgemaakt zonder rekening te houden met het individu. Terwijl wetgeving die geen rekening houdt met het individu geen goede wetgeving is. We zijn allemaal uniek en elke situatie is anders.  De wijze waarop ik mag leidinggeven en dat met veel voldoening doe, is steeds weer zoeken naar wat God wil. Dat alleen stelt mij in staat om niet mijn eigen belang voorop te stellen, maar wat Hij wil. En Zijn wil is goed voor alle betrokkenen. Jezus leert ons dat Hij niet Zijn wil maar die van Zijn Vader zoekt, daarom is Zijn oordeel rechtvaardig. Voor mij is dit pure wijsheid, Hem kennen en Zijn wil zoeken. Zonder ons eigen persoonlijk belang of onze eigen zienswijze daarin mee te wegen.

In 2010 ervaarde ik dat God wilde dat ik een kinderdagverblijf zou starten. Ik had net twee jaar een eigen adviesbureau gehad en voor een aantal christelijke en reguliere kinderdagverblijven gewerkt, waardoor Zijn plan voor mij steeds helderder werd. Het starten van een kinderdagverblijf was niet iets wat ik uit mezelf ambieerde, maar mijn verlangen om te doen wat God van me vroeg was groter dan mijn eigen ambities.

De uitdaging was om investeerders te vinden, want God vroeg iets van mij in een tijd waar een grote crisis werd verwacht in kinderopvangland. Elke bank deed op dat moment zijn deur dicht.
In het vertrouwen dat als dit Gods wil en Zijn plan was, besloten mijn man en ik ons huis te koop te zetten en de overwaarde als eerste investering te gebruiken. Het duurde nog geen 4 weken voordat we een serieuze koper hadden, waardoor we heel snel een huurwoning moesten gaan zoeken. Doordat we deze stap maakten hebben we het pand waarin het kinderdagverblijf nu gevestigd is gevonden.

Ons huis is echter nooit verkocht, omdat er twee investeerders op ons pad kwamen. Gaandeweg voelde één van de investeerders niet goed aan. Ik kwam voor de keuze te staan wat ik ging doen.  Het huurcontract voor het pand werd opgemaakt en kon ondertekend worden. Ik kon mijn ogen sluiten voor dit gevoel en er niks mee doen, omdat ik wilde dat alles gewoon doorging. Of ik kon er iets mee doen met het risico dat als één investeerder afviel, de andere zich ook terug zou trekken.

Vanuit de zekerheid die ik had dat het starten van dit kinderdagverblijf Gods plan was en niet het mijne, wist ik dat als Hij het wilde niets het kon tegenhouden. Zo informeerde ik de investeerder die niet goed aanvoelde dat ik niet verder kon gaan (met onderbouwing) en informeerde ik de eerste investeerder dat ik dat zou doen. Deze laatste gaf aan er nog steeds een goed gevoel bij te hebben. Als ik op “veilig” had gespeeld, door op mijn eigen inzichten te vertrouwen, had ik op een onjuist fundament Gods werk willen bouwen. Hij bouwt, en dat zie ik steeds weer.

Is wijsheid hetzelfde als kennis?

Voor de oude Grieken was kennis de hoofdweg naar ijver, het pad naar een goed leven bereikte je door het intellect. Hoe meer kennis hoe intellectueler je was. 

Maar in de Hebreeuwse cultuur is wijsheid veel meer dan het najagen van intellect. Wijsheid is allereerst praktisch. Wijsheid wordt gebouwd op Goddelijke principes van goed en fout. Deze principes moeten nageleefd worden in het alledaagse leven, in alle dimensies van persoonlijke relaties. Bijbelse wijsheid is het toepassen van jouw kennis van God en Zijn wil op de keuzes die je maakt in het leven.

Wijsheid is de vaardigheid om kennis juist toe te passen. Het begint met de mogelijkheid om het leven te zien en te evalueren door Gods ogen.

Het is Gods verlangen voor ons om wijsheid te verwerven, door Hem te kennen vanuit een persoonlijke relatie. God is een Persoon die verlangt naar relatie met ons, Hem kennen is het begin van wijsheid. Het is Gods verlangen ons allen te laten delen in Zijn wijsheid.

Wat zou dan het doel moeten zijn van opvoeding en onderwijs?  In de Amplified Bijbel heeft   Spreuken 4 als titel “Instructie van een Vader”. In de NBG-vertaling staat er “Vermaning tot wijsheid”. Wees wijs, zeggen we vaak.  Opvallend is dat de titel Instructie van een Vader is, en niet van een herder of leraar. Het is van een opvoeder en hiermee wordt de relatie die noodzakelijk is om wijsheid voor te leven benadrukt. Het doel van opvoeding en onderwijs zou moeten zijn: kinderen vanuit relatie wijsheid leren.

Waarom is het belangrijk om in elke vorm van opvoeden en onderwijs wijsheid als hoofddoel te stellen? Omdat in wijsheid leven zit!  Leven zoals God het bedoeld heeft. Wijsheid vraagt ons om ons leven terug te geven aan God, zodat Hij het nog voller aan ons terug kan geven. Dan zijn we in staat om wijsheid voor te leven. Thuis, op de groep en in de klas.

In mijn volgende blog zal ik ingaan op wijsheid in liefde: hoe vullen we de groep, de klas ons huis met de liefde van God?

Wil je meer lezen over wijsheid in de Bijbel?

In Spreuken 4:5 staat; Verwerf wijsheid, verwerf inzicht vergeet niet en wijk niet af van de woorden mijns mond.

In Spreuken 4:8 staat: Het begin der wijsheid is, verwerf wijsheid

Psalm 111:10 zegt: De vreze des Heren is het begin der wijsheid, een goed inzicht hebben allen die ze betrachten.

Spreuken 2:6:

Want de Heren geeft wijsheid, uit Zijn mond komen kennis en verstandigheid.

door Sandra Vijber