Wijsheid is ontdekken

"A teacher affects eternity, he can never tell where his influence stops"

 

Henry Adams

Een onderwijzer beïnvloed de eeuwigheid, hij kan nooit vertellen waar zijn invloed stopt

"The mediocre teacher tells, the good teacher explains, the superior teacher demonstrates, the great Teacher inspires"

William Arthur Ward

Een gemiddelde onderwijzer vertelt, een goede onderwijzer legt uit, een bijzonder onderwijzer demonstreert, De grote Onderwijzer inspireert

"He taught as one who had authority, and not as their teachers of the law."

Matt. 7:29

Hij onderwees als iemand met autoriteit, en niet als de Schriftgeleerde

Praktische informatie

Wanneer:

Locatie : Brucknerstraat 23C

Kosten : € 145

Tijd : 90 minuten

Deelnemers : max. 20 pp

Jezus: Meester Leraar

“Rabbi, Meester, ik wil U volgen.”

Wat was het dat overal waar Jezus kwam mensen Hem wilde volgen?

Waarom was Zijn onderwijs zo anders, als dat van de Schriftgeleerden en de priesters?

Waar kwam de autoriteit vandaan waarmee Hij sprak?

Vroeger was het karakter van een rabbi (meester) van groot belang. Ouders namen het karakter van deze rabbi mee in hun overweging om hun kind naar een bepaalde rabbi te brengen. Ze vroegen zich af: ‘wil ik dat mijn kind op deze rabbi gaat lijken?’ Want een rabbi bracht niet alleen kennis over, maar zijn leven moest een weerspiegeling zijn van wat hij onderwees.

Wilt u meer weten over de Meester Jezus en Zijn zeer diverse benaderingen van onderwijzen?

Dan is deze training zeker voor u. Het is zeer opbouwend om na deze training ook deel te nemen aan de training ‘karakter en roeping van de Leerkracht/ opvoeder’.

Wat kunt u verwachten?

Naast een goede Bijbelse onderbouwing onderscheiden onze trainingen zich door veel mogelijkheden om met de theorie te spelen en het te ervaren. Ook bieden we diverse interactieve werkvormen aan.

Al onze trainingen zijn volledig verzorgd, inclusief koffie, thee, water/limonade, versnapering en een volledig verzorgde lunch.

We bieden de training aan op onze eigen locatie, op deze wijze kunt u tijdens de training ook een kijkje nemen op onze groepen en zo ons trainingsaanbod in de dagelijkse praktijk van ons eigen kinderdagverblijf ervaren.

Indien gewenst kunnen we ook een training bij u op locatie verzorgen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden, stuur ons dan een mail via info@bloei.nl.