Wijsheid is ontdekken

"A good teacher can inspire hope, ignite the imaganation and instill a love of learning"

Brad Henry

Een goede meester kan inspireren tot hoop, doen ontbranden van verbeelding, en een aanzet geven voor liefde om te leren

"Teaching is a noble profession that shapes the character, calibre and future of an individual."

A.P. J. Abdul Kalam

Onderwijzen is een nobele professie, die vorm geeft aan het karakter, kaliber en toekomst van een individu.

"Faithfull and absolutely trustworthy is He who is calling you, and He will do it"

1 Thes. 5:24

God die jullie roept is trouw, Hij zal het doen

Praktische informatie

Wanneer:

Locatie : Brucknerstraat 23C

Kosten : € 145

Tijd : 90 minuten

Deelnemers : max. 20 pp

Karakter & roeping van de leraar

Rolmodel of overdrager van kennis?

Hoe vertalen we wijsheid naar het ambt van de leraar van vandaag?

Wijsheid is weten hoe je kennis op een rechtvaardige manier toepast. Dit vraagt meer van een leerkracht of opvoeder dan het overdragen van kennis. Een leraar draagt een (niet altijd erkende) sleutelrol in de maatschappij. De volgende generatie wordt gevormd in het klaslokaal. Het wereldbeeld van de leerkracht beïnvloedt bewust of onbewust dat van zijn leerlingen. Wat kunnen hedendaagse leerkrachten leren van de wijze waarop Jezus Meester was?

Als vervolg op de training ‘Jezus: Meester Leraar’, gaan we in deze training in op de persoonlijke roeping en het karakter van de leraar.

Wilt u meer voor de volgende generatie betekenen? Wilt u ze leren hoe ze mogen leven, en uw eigen leven daarvoor inzetten? Dan is deze training zeker een aanrader voor u.

Wat kunt u verwachten?

Een opbouwende en goed onderbouwde training die uw persoonlijke leven verrijkt en daardoor ook die van anderen. We zorgen voor een goede afwisseling van actieve en interactieve opdrachten.

Al onze trainingen zijn volledig verzorgd, inclusief koffie, thee, water/limonade, versnapering en een volledig verzorgde lunch.

We bieden de training aan op onze eigen locatie, op deze wijze kunt u tijdens de training ook een kijkje nemen op onze groepen en zo ons trainingsaanbod in de dagelijkse praktijk van ons eigen kinderdagverblijf ervaren.

Indien gewenst kunnen we ook een training bij u op locatie verzorgen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden, stuur ons dan een mail via info@bloei.nl.