Wijsheid is ontdekken

"At the end of the day the question remains: Have I pointed them toward You, Lord?"

 

Auteur onbekend

Aan het einde van de dag blijft er een vraag over: Heb ik hen op U gewezen, Heer?

"I don’t’ want my children to be what I want them to be. I want them to become everything God created them to be."

Jon Gordon

Ik verlang niet dat mijn kinderen bereiken wat ik wens, Ik verlang dat ze alles bereiken waarvoor God ze geschapen heeft.

These words, wich I am commanding you today, shall be written om your heart and mind. You shall teach them diligently to your children. Deutr.6:6-7

Bewaar in je hart wat ik jullie vandaag leer. Leer het aan je kinderen

Praktische informatie

Wanneer: vrijdag 12 april 2018 / vrijdag 25 oktober

Locatie : Brucknerstraat 23C

Kosten : € 145

Tijd : 90 minuten

Deelnemers : max. 20 pp

Karakter & roeping van ouders

Opvoeden: heeft iemand een handleiding?!

Voor een enkeling gaat opvoeden vanzelf, maar voor een groot deel van ons zou een persoonlijke handleiding zeer wenselijk zijn!

We hebben dan misschien geen directe handleiding, maar we hebben wel Gods Woord. Hij heeft hierin sleutels, richting en beloften gegeven aan ons.

In Zijn Woord staat dat we geroepen zijn tot ouders en dat hier een bepaald karakter (en een bepaalde rolverdeling) bij hoort. We kunnen lezen dat God daar een bedoeling mee heeft.

Wanneer we Zijn bedoeling gaan ontdekken, zien we weldegelijk een bepaalde handleiding ontstaan.

Wilt u weten wat het betekent om geroepen te zijn tot vader of moeder? Of hoe deze Bijbelse handleiding eruit ziet? Dan is deze training wellicht iets voor u!

Wat kunt u verwachten?

Een theoretische en (inter)actieve training waarin we terug gaan naar de grondtaal van de Bijbel om Gods bedoelingen te ontdekken. Deze plaatsen we tegen het licht van de bestaande rolverdeling tussen man en vrouw, (vader en moeder). Na deze training kunt u de Hand(leiding) van God zien, door Zijn Woord en uw taak hierin als het gaat om opvoeden.

Al onze trainingen zijn volledig verzorgd, inclusief koffie, thee, water/limonade, versnapering en een volledig verzorgde lunch.

We bieden de training aan op onze eigen locatie, op deze wijze kunt u tijdens de training ook een kijkje nemen op onze groepen en zo ons trainingsaanbod in de dagelijkse praktijk van ons eigen kinderdagverblijf ervaren.

Indien gewenst kunnen we ook een training bij u op locatie verzorgen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden, stuur ons dan een mail via info@bloei.nl.