Wijsheid is delen

Bloei!

Bloei! Training & Advies is ontstaan vanuit een verlangen om christelijke opvoeders en zij die zich geïnspireerd voelen door de christelijke normen en waarden handvatten te bieden. Met opvoeders bedoelen we zowel professionele opvoeders als opvoeders vanuit familieverband. Middels het aanbieden van trainingen, coaching en mentoraat worden opvoeders, onderwijzers en bestuurders in deze werkvelden toegerust om kinderen wijsheid te leren, zodat zij tot bloei komen.

 

 

High Light UK

In 2008 kwamen we in contact met David Freeman. David is een van de grondlegger van Christian Schooltrust (CST), onderwijs waarin Christus centraal staat. Hij heeft jarenlang zelf leiding gegeven aan een christelijke school. Deze ervaring heeft hij omgezet in trainingen. Vanaf 2010 is David zich gaan richten op het delen van deze training in het onderwijs in diverse landen. Zo geeft hij de training in Zuid Korea, Rwanda, India, Polen en Ghana. Dit werk doet hij vanuit zijn stichting High Light.

Highlight Holland in Bloei!

In 2015 mochten we zijn materiaal, voornamelijk geschreven voor het onderwijs, vertalen naar de kinderopvang en de Nederlandse samenleving. Met het oog op de doorgaande lijn is hier een mooie samenwerking uit ontstaan. Sinds 2016 zijn we bevoegd om zijn trainingen te onderwijzen. Zo is High Light in Bloei! ontstaan.

Door ons licht te laten schijnen “HighLight” willen we anderen tot Bloei! brengen.

We geloven dat elke opvoeder die Christus centraal wil stellen in zijn opvoeding en onderwijs een leraar is.

En dat een leraar ieder persoon is die bijdraagt aan de vorming van de nieuwe generatie, en zich bewust is van deze verantwoordelijkheid.