Wijsheid is voor kinderen

Visie

Wij willen trainingen, coaching en mentoraat bieden aan opvoeders, onderwijzers en bestuurders om kinderen Wijsheid te leren.

Wij geloven dat wijsheid voor kinderen is. We zien dat kennis en vaardigheden centraal staan in het onderwijs en de maatschappij, maar om te weten hoe je het leven moet leven heb je wijsheid nodig. Wijsheid is voor kinderen. Daarom geloven wij dat wijsheid het doel is van alle opvoeding en onderwijs. We moeten leren wijs om te gaan met elkaar en met onze omgeving.

Highlight Holland ín Bloei! beoogt een maatschappij waar kennis en wijsheid in balans zijn. De vrucht hiervan is dat kinderen leren om te kijken naar een ander, opkomen voor de zwakkeren en verantwoordelijkheid leren dragen voor hun keuzes en daden.

Aan opvoeders de verantwoordelijkheid om kinderen wijsheid te leren en deze voor te leven. Het karakter van kinderen wordt hierdoor gevormd, met als resultaat dat zij gaan groeien en bloeien. Het thuisfront, de scholen en de kinderdagverblijven zijn goede akkers waarin gezaaid wordt in onze kinderen. Hier kan karaktervorming een plaats krijgen.

Als wij onze generatie wijsheid kunnen leren, zodat zij tot bloei komen zal dat zijn vruchten afwerpen in alle facetten van het leven, wat een onmiskenbare invloed zal hebben op onze maatschappij.

Wijsheid is het vermogen om onder alle omstandigheden de juiste keuze te maken, zonder je eigen belang daarin mee te wegen.

Missie

Ondersteuning bieden om wijsheid en karaktervorming meer te integreren in onderwijs en opvoeding.

Wijsheid

Onze missie is om wijsheid toe te voegen in de opvoeding en het onderwijs aan kinderen en jongeren. We laten hiermee een nieuw geluid horen tot opbouw van karakterontwikkeling binnen de opvoeding en het onderwijs.

Verdieping

Door vakken (1) of ontwikkelingsgebieden (2) en karaktervorming niet los van elkaar te koppelen, maar door ze juist te verbinden (er samenhang in te brengen) krijgt het meer waarde. Hierdoor brengen we verdieping aan in het onderwijs en de opvoeding. We willen hierin ondersteuning bieden aan ouders, opvoeders, onderwijzers en bestuurders. Middels het aanbieden van trainingen, coaching en mentoraat worden opvoeders, onderwijzers en bestuurders in deze werkvelden toegerust om kinderen wijsheid te leren, zodat zij tot bloei komen. Dit alles vanuit een christelijk karakter.

  1. De SLO-doelen zoals deze door de overheid zijn gesteld.
  2. De basisdoelen uit de wet Kinderopvang.

Praktische handvaten

Middels het aanbieden van trainingen, coaching en mentoraat worden opvoeders, onderwijzers en bestuurders in deze werkvelden toegerust om kinderen wijsheid te leren, zodat zij tot bloei komen. Dit alles vanuit een christelijk karakter.

 

Doelen:

  • Kinderen wijsheid leren om hen tot bloei te laten komen door een stevige basis te leggen om het leven in zijn geheel (ten volle) te kunnen omarmen;
  • Opvoeders toerusten om wijsheid te leren aan de kinderen, zodat het kind tot bloei kan komen;
  • Schrijven en publiceren van artikelen met zowel een opvoedkundig-, een onderwijskundig -of een nationaal vraagstuk;
  • Ontwikkelen en aanbieden van trainingen, workshops, seminars;
  • Mentoren van leiders (opvoeders/onderwijzers/ bestuurders) die dit nieuwe geluid willen laten horen.